Mitologija u dječjemu vrtiću (PDF)

Aleksandra Rotar

 

Aleksandra Rotar


Mitologija u dječjemu vrtiću

Prvo izlaganje o radu bilo je na 16. MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM SKUPU DANI MATE DEMARINA „Društveno-humanističke odrednice obrazovanja“, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, 27. i 28. travnja 2017.

Drugo izlaganje o radu bilo je na GODIŠNJEM SIMPOZIJU HRVATSKOG FILOZOFSKOG DRUŠTVA „Filozofija i stvaralaštvo“, Hrvatsko filozofsko društvo i Učiteljski fakultet Zagreb, Zagreb, 13.- 15.prosinca 2018.

 

Sažetak

Projekt „Mitologija“ realiziran je u suradnji sa studenticama 3. godine Predškolskoga odgoja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, djecom Dječjeg vrtića Pula te pulskom Gradskom knjižnicom i čitaonicom. U ovome se radu opisuju tri različita načina realizacije likovnih aktivnosti s tri različite likovne tehnike. Pokazuju se primjeri motivacije djece za likovnu aktivnost promjenjivim crtežom na grafoskopu, motivacije djece ginjol lutkom, pričanjem priče, dvjema skulpturama i plakatom u uvodnome dijelu, motivacijom djece s glumicom i reproduciranim govorom koji se sluša. Projekt je integracija likovne kulture, klasične glazbe, lutkarstva, scenografije, prirode i društva, drame i književnosti.

Ključne riječi:  projekt, metodika likovne kulture, mitologija, kreativnost. 

 

Projekt

Termin rad na projektu potječe od filozofa Johna Deweyja, dakle, rabio se još u šezdesetim godinama 20. stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama. U mnogim Deweyjevim radovima spominje se koncepcija bliska današnjemu radu na projektu (Slunjski 2001). Dewey se osobito bavi teorijom obrazovanja te podcrtava jedinstvo moralnoga i odgojnoga procesa. Smatra da je obrazovni proces život sam, a ne samo priprema za život. Smatra da škola treba biti reprodukcija života i da djecu treba pripremati za život. Upravo škola treba reproducirati društveni život prema modelu „umjetnost kao iskustvo“ (Art as Experience, 1934).1 Professor emeritus i akademska slikarica Vera Kos Paliska, metodičarka, umirovljena profesorica na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, dugo je surađivala na projektima s povjesničarkom umjetnosti muzejskom pedagoginjom Ljubicom Širec, donedavnom zaposlenicom Arheološkoga muzeja Istre, koja je sada u mirovini. Tijekom Domovinskoga rata i nakon njega postavile su temelje i utrle put muzejskoj pedagogiji u Puli s djecom predškolskoga uzrasta, učenicima razredne nastave te studenticama i studentima predškolskoga odgoja i razredne nastave.

Profesorica Vera Kos Paliska je odabrala odgojiteljicu Mirjanu Kalčić za suradnju na projektima iz metodike likovne kulture predškolskog odgoja koja je trajala nekoliko desetljeća. Za svaku je likovnu aktivnost ostvarenu na kolegiju Metodika likovne kulture organiziran ulazak djece, odgajatelja i studenata Predškolskoga odgoja u stalni postav izložbenih prostora Arheološkog muzeja Istre (AMI-ja) u Puli. Djeci je ondje omogućeno promatranje originalnih artefakata i dodirivanje kamenih spomenika, skulptura i reljefa velikih i visoko razvijenih kultura (taktilna metoda) radi bolje motivacije i pamćenja. Koristili su se originalni artefakti datirani od prapovijesti do srednjega vijeka. Doživljaje su djeca prenosila na prethodno pripremljen likovni materijal, što je bilo posebno vrijedno iskustvo. Rad na projektima s djecom vrtićke dobi, od treće do sedme godine života, u mješovitim skupinama, upoznala sam tijekom svojih hospitacija na predavanjima profesorice Kos. Pošavši dijelom od njezinih uzora u metodici likovne kulture i muzejskoj pedagogiji, nastavila sam raditi svoje, svojemu habitusu prilagođene projekte. Dodatno sam se koristila lutkama i lutkarskim eksperimentom te klasičnom glazbom, koja je pred djecom nekoliko minuta (do 10 minuta) reproducirana u dvorani za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Djeca su slušala glazbu ležeći na strunjačama zatvorenih očiju. Glazba je također izvođena in situ na originalnim instrumentima. Budući da se na AMI-ju posljednjih godina izvodi temeljita rekonstrukcija, projekti su realizirani u mnogim prostorijama pulskih dječjih vrtića.

...

U nastavku, preuzmi PDF cijelog predavanja:

Web mitologija - PREUZMI PDF

 

 

 

 

 

PREDAVANJA