Pedagoški rad

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Članica Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 28.ožujka 2014. godine do 25. veljače 2016. godine.

Daljnje školovanje: doktorski studij kod Univ. Prof. Dr. Phil. Manfreda Wagnera, Institut: Kunstwischenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung, Abteilung Kultur- und
Geistesgeschichte, Universität für angewandte Kunst Wien, Austrija.


Novija predavanja:


Mitologija u dječjemu vrtiću
Mythology in kindergarten (EN)


Predavanja izvan institucije, izbor:

1997.-2015. MEDULIN, Međunarodna likovna kolonija i Međunarodni likovni simpozij MEDULIN;
2015. PAZIN, Dani meda, predavanje o projektu „Pčele“, sekcija „Mladi i svijet pčela - Kako u odgojno obrazovnim ustanovama potičemo znanje i brigu o pčelama“.

Publikacije (katalozi, DVD-ovi,....), izbor
1997. MEDULIN, začetnica i autorica Likovne kolonije MEDULIN 97, napisala predgovor u katalogu naslovljen “Glagoljica u trokutu”, izdavač Aleksandra Rotar;
1999. GRAČIŠĆE, napisala predgovor u katalogu na grupnoj izložbi mladih istarskih studenata s IV. godine studija Likovne kulture Fakulteta u Rijeci, slikarski smjer. Crkvica na Placu, Gračišće. Izložba je rezultat neposrednog rada na likovnoj koloniji;
20.XII. 2004. MEDULIN, napisala predgovor u katalogu i govorila o slikama na samostalnoj izložbi slika i crteža autodidakte Milana Lazarića. Bila je to prva izložba organizirana od strane Općine Medulin u novootvorenoj galeriji Blok 11 u Medulinu na Placi;
14.II. 2006. VINKURAN, napisala predgovor i na otvorenju izložbe govorila o slikama Marija Rosande: «Pejsaži u tehnici akrila i uljnih pastela», Galerija Društvenog doma Vinkuran, općina Medulin;
2006. PULA, jedna od autorica projekta „Egipat u očima djece“, Arheološki muzej Istre, napisala predgovor u katalogu, radovi djece predškolskog uzrasta, metodika likovne kulture, studij Predškolski odgoj Visoke učiteljske škole u Puli;
2007. PULA, ilustracije u 1. izdanju knjige autorice Marije Hauser: „Stare istarske pjesme – Božićni krug“, izdavač Visoka učiteljska škola u Puli;
7.IX. 2008. MEDULIN, Lara Vujica: «Medulinska kartulina», samostalna izložba fotografija, predgovor u deplijanu, Galerija Blok 11;
2012. PULA, crteži nalaza artefakata u publikaciji Monografije i katalozi 21, Dušanka Urem: „Limska gradina“, Arheološki muzej Istre;
15.XII. 2013. PULA, pisala o prvonagrađenoj slici autora Marija Kontošića (Šikići) povodom uručenja godišnje nagrade Hrvatskog sabora kulture, održane u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu;
2013. VINKURAN, napisala predgovor u katalogu samostalne izložbe Marija Rosande Rosa, Galerija u staroj školi;
2013. PULA, Galerija Matice hrvatske, govorila o crtežima i animiranom filmu na otvorenju samostalne izložbe umjetnika Larija Ivančića, napisala predgovor za popratni katalog;
2014. PULA, projekt Adrifort, o tijeku likovnih metodičkih aktivnosti temeljnih na očuvanju kulturne baštine, u zborniku, napisala tekst naslova „Kako spojiti urođeni osjećaj za likovni red i stečeni osjećaj za lijepo u kontekstu očuvanja naslijeđene kulturne baštine“.

Pisani objavljeni radovi, izbor
2006. Međunarodni znanstveni i stručni skup, Dani Mate Demarina 2005., Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola u Puli, zbornik radova «Novi komunikacijski izazovi u obrazovanju», naslov rada «Usvajanje znanja i sinteza različitih pristupa neposrednim radom na projektu»;
2009. METODIČKI OBZORI, časopis za odgojno – obrazovnu teoriju i praksu vol. 3 (2008)2, Pula, izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, naslov rada: «Od «JA» mostom do drugog «JA», Projekt Most 1 i Most 2»;
2009. METODIČKI OBZORI, časopis za odgojno – obrazovnu teoriju i praksu vol. 7-8 (2009)2, Pula, izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, naslov rada: «Istraživanje o unikatnom obliku industrijskog dizajna i kiča iz loše TV emisije»;
7. i 8. V. 2015. OGULIN, V. Dani Šime i Ante Starčevića, znanstveno – stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, podtema „Uloga umjetosti u odgoju i obrazovanju“, naslov rada „Utjecaj umjetnosti na poboljšanje odnosa u društvu“. Napomena: održala samo izlaganje, pisani rad je još u izradi.

Recenzije drugim autorima
2014. recenzirala više pisanih radova u znanstvenim i stučnim časopisima;
2014. LOVRAN, recenzija za sveučilišni udžbenik i priručnik autorice dr.sc. Vjekoslave Jurdana: „Gervaisove pjesme u metodici“;
2015. recenzirala više pisanih radova u znanstvenim i stručnim časopisima.

Postavi, kustosica, otvorenja izložbi drugim autorima
26.VII. 2001. LIŽNJAN, otvorila izložbu i govorila o slikarstvu Lorene Buršić, Darka Lukića, Milice Kesić-Kiš i fotografijama Krešimira Kiša na prvoj otvorenoj izložbi u prvoj ližnjanskoj galeriji u zgradi Općine Ližnjan;
31.VIII. 2002. PULA, otvorila samostalnu izložbu Josea Iranza, multimedijalnog umjetnika iz Malage (Španjolska), Multimedijalni centar LUKA u Puli;
2002. MEDULIN, otvorila izložbu i govorila o likovnim djelima nastalim na Međunarodnom likovnom simpoziju MEDULIN 2002;
18.IX. 2003. PULA, otvorila izložbu i govorila na otvorenju izložbe likovnih radova djece koja pohađaju Dječji vrtić „Maslačak“ u Puli, centralni hol glavne zgrade Istarske banke u Puli;
1994. PULA, na otvorenju izložbe „Kravata“ u Galeriji Amfiteatar u Amfiteatru u Puli govorila kao organizatorica prethodno selektirane donacije umjetničkih djela i izložbe;
28.VI. 2004. FAŽANA, otvorila izložbu i govorila o slikama na samostalnoj izložbi slikarice Sanje Simeunović u galeriji Turističke zajednice općine Fažana;
17.IX. 2004. PULA, „Jacques Prevert - Les Ecorches“, Galerija Gradske knjižnice i čitaonice Pula, postavila izložbu i govorila na otvorenju izložbe kolaža fotomontaža francuskog nadrealističkog umjetnika Jacquesa Preverta;
- govorila kao autorica, mentorica i metodičarka na otvorenjima svih izložbi koje sam ostvarila u suradnji Visoke učiteljske škole i Dječjih vrtića Centar iz Pule;
2005. MEDULIN, Galerija hotela Belvedere, otvorila izložbu i govorila o nastalim djelima s Međunarodnog likovnog simpozija MEDULIN 2005;
21.I. 2006. PULA, govorila o mediju kompjutorkoj grafici, načinima i mogućnostima primjene danas u svijetu na otvorenju izložbe kompjuterskih grafika, Međunarodni natječaj iz kompjutorskih grafika «Print to art», organizatori Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre i Županija istarska, Multimedijalni centar Luka;
2006. MEDULIN, govorila o djelima i postavu na otvorenju prve Zbirke umjetničkih djela Općine Medulin i Turističke zajednice Medulin, Galerija Blok 11;
2006. MEDULIN, na otvorenju izložbe nastalih djela govorila o slikama autora s Međunarodnog likovnog simpozija MEDULIN 2006;
2007. MEDULIN, Galerija Blok 11, Međunarodni likovni simpozij MEDULIN 2007, na otvorenju izložbe govorila o temi Simpozija „Preoblikovanje energije u medulinskom pejsažu“ i o povijesti Simpozija;
X. 2009. MEDULIN, Međunarodni likovni simpozij, govorila na otvorenju Simpozija o tijeku rada i značaju Simpozija MEDULIN 2009 za lokalnu sredinu medulinsku općinu i za in situ recentno likovno stvaralaštvo kao prolegomena daljnjem razvoju kreativnih potencijala;
VI. 2009. PULA, projekt „Učenjem o prošlosti Pule kroz magiju umjetnost“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, Galerija Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Govorila s aspekta autorice, metodičarke i voditeljice, otvorila izložbu radova djece predškolskog uzrasta vrtića Monte Zaro i Dado;
I. 2010. PULA, otvorila izložbu i govorila na samostalnoj izložbi grafika (suha igla, akvatinta, bakropis) autorice grafičarke Mirte Savani Profeta, Galerija Gradske knjižnice i čitaonice Pula;
III. 2010. PULA, Hrvatska matica iseljenika, govorila o radovima u staklu (fuzija) na otvorenju samostalne izložbe Morene Andačić;
21.VII. 2013. GALIŽANA, Crkva sv. Tome, govorila o slikama i otvorila samostalnu izložbu slika u ulju Sonje Perdija;
2013. PULA, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Izložba povodom desete obljetnice umjetničke instalacije “Kravata oko Arene“ i izložbenog projekta „Izazov kravate“, govorila na otvorenju kao izbornica prve izložbe organizirane u Galeriji Amfiteatar u Puli;
X. 2013. MEDULIN, postavila prvu izložbu u prvi puta otvorenoj Galeriji „3mc“, zajedno s umjetnicom Larom Ušić, govorila o postavu, izloženim likovnim djelima i njihovim autorima na otvorenju izložbe;
25.X. 2013. MEDULIN, Galerija hotela Arcus, otvorila izložbu likovnih djela nastalih na 17. međunarodnom likovnom simpoziju MEDULIN 2013;

Suradnja s drugim institucijama i školama
2007. MEDULIN, izložba u Galeriji Blok 11, vodila kroz izložbu učenike nižih razreda Osnovne škole dr. Mate Demarina i njihovih učiteljica (Branka Puškadija i Vesna Privrat). Izložena djela su nastala na 11. Međunarodnom likovnom simpozija MEDULIN 2007. Autorica, voditeljica Simpozija organizirala i predavanja s pet profesionalnih renomiranih umjetnika iz Italije, Ukrajine i Hrvatske;
19.IV. 2013. PULA, Srednja škola za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Pula, sudjelovanje u projektu Goethe instituta, Pasch – Team Pula. Tema „Svjetovi bajki braće Grimm na hrvatskom Jadranu“, povodom 200 godina objavljivanja prve zbirke bajki. Radionicu vodile Vesna Pavletić, prof. i Marina Bojanić, prof. Studenti studija Predškolski odgoj 3. godina, kolegij Metodika likovne kulture 2. Nit vodilja - upotreba novih didaktičkih sredstava u odgoju i obrazovanju;
4.XI. 2013. – 15.XI. 2013. MEDULIN, Galerija „3mc“, učenike Osnovne škole Dr. Mate Demarina iz Medulina (6., 2., 3., 4. razred) prezentirala i vodila kroz izložbu. Govorila o likovnim djelima Zbirke umjetnina Općine Medulin i likovnim djelima nastalim na 17. Međunarodnom likovnom simpoziju MEDULIN 2013 (video, skulpture, grafike, slike, crteži, kombinirane tehnike);

Interdisciplinarno usmjerena nastava / metodika likovne kulture / autorica projekata
2002. PULA, projekt “Histri”, Visoka učiteljska škola u Puli, u suradnji s Povijesnim muzejom Istre, Dječjim vrtićima Punta i Tratinčica, Arheološkim muzejom Istre u Puli;
2003. PULA, projekt «Histrići u potrazi za blagom Istre 1», tema «Voda», Visoka učiteljska škola u suradnji s Arheološkim muzejom Istre u Puli i s Dječjim vrtićima Centar iz Pule, izložba;
2004. PULA, projekt „Histrići u potrazi za blagom Istre“, tema «Gradska vrata», Visoka učiteljska škola Pula u suradnji s Arheološkim muzejom Istre Pula i Dječjim vrtićima Centar. Izložba na Forumu u Puli za Dan Grada Pule, pokrovitelj Grad Pula;
2005. PULA, Projekt „Histrići u potrazi za blagom Istre“, tema «Portali», Visoka učiteljska škola, u suradnji s Dječjim vrtićima Centar Pula, izložba u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;
2006. PULA, suradnja na projektu „Most 1“ (izrada slikovnice) i «Most 2» (oblikovanje logoa na majicama) u organizaciji Udruge Suncokret Pula, suautorica projekta, ostvaren u suradnji Škole za djecu s posebnim potrebama Pula, Visoke učiteljske škole u Puli, Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn Pula i Osnovne škole Tone Peruška iz Pule;
2006. PULA, projekt „Egipat i antička Istra u očima djeteta“, Visoka učiteljska škola u Puli (studij predškolski odgoj 2. godina), Arheološki muzej Istre u Puli, Dječji vrtići Pula (DV Tratinčica i DV Punta);
2007. PULA, projekt udruge Suncokret – Pula „Most 2“, suradnja studentica studija Predškolski odgoj 2, majice s grafički oblikovanim uratcima po svršetku projekta izloženi u javnom prostoru;
2008. PULA, projekt udruge Suncokret - Pula „Most 3,“ (tema scenografija za kazališnu predstavu) i «Most 4, u suradnji Škole za djecu s posebnim potrebama Pula, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja (studentice studija Razredna nastava 2. godina), Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn u Puli, Odjela za grafički dizajn i Osnovne škole Tone Peruška iz Pule;
2009. PULA, projekt «Učenjem o prošlosti Pule kroz magiju umjetnost», Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, u suradnji s Dječjim vrtićem Pula, Arheološkim muzejom Istre, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula, metodički projekt iz metodike likovne kulture;
2009. PULA, projekt udruge Suncokret – Pula „Most 5“, u suradnji Škole za djecu s posebnim potrebama Pula, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli – Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja (studentice studija Predškolski odgoj 2. godina), Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn u Puli i Osnovne škole Tone Peruška iz Pule;
11.XII. 2009. PULA, Samostan sv. Franje, Božićni koncert u istarskoj ljestvici i izložba likovnih radova djece predškolskog uzrasta motiviranih napjevima iz Božićnoga kruga liturgijske godine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, u suradnji s Dječjim vrtićima Centar Pula;
2010. PULA, projekt „Svemir“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, u suradnji s Dječijim vrtićem Monte Zaro Pula, Dječjim vrtićem Dado, Štinjan. Izložba likovnih radova djece i studenata u Galeriji Gradske knjižnice i čitaonice Pula;
2010 - 2011. GRAČIŠĆE, Galerija Špital, "Žive jaslice", Predškolski odgoj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, izložba likovnih radova djece Dječjeg vrtića Olge Ban Pazin područnog vrtića u Gračišću;
2011. PULA, projekt "Leptiri", Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, u suradnji s Dječjim vrtićem Monte Zaro Pula, Dječjim vrtićem Dado Štinjan, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula. Izložba radova djece i studenata u Dječjem vrtiću Monte Zaro u Puli;
2012. PULA, projekt „Pčele“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, u suradnji s Dječjim vrtićem Monte Zaro Pula, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula, Dječjim vrtićem Dado Štinjan Izložba radova djece i studentica u Dječjem vrtiću Monte Zaro u Puli;
2013. PULA, projekt „Ptice“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, u suradnji s Dječjim vrtićem Monte Zaro Pula, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula, Dječjim vrtićem Dado Štinjan .Izložba radova djece i studentica u Dječjem vrtiću Monte Zaro u Puli;
13. VI. 2013. PULA, tema i naslov mini projekta „Grafičko oblikovanje temeljeno na eksperimentu s materijalima“, Galerija Gradske knjižnice i čitaonice Pula, postav izložbe likovnih radova studentica studija Predškolski odgoj, 3.god., Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli;
2013. PULA, TAARLOG (Tradicionalno u Alpe - Adria Regiji – Lokalno za Globalno, ERASMUS IP projekt, nositelj i koordinator Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti. Partnerske ustanove: Universitá degli studi di Udine, Udine; Univerza v Mariboru, Maribor; Univerza na primorskem, Koper. U projektu sam bila suautorica scenografije i voditeljica radionice za scenografiju;
31.I. 2014. PULA, Galerija Gradske knjižnice i čitaonice Pula, izložba likovnih djela, grafičkih oblikovanja plakata, pozivnica, kataloga realiziranih tehnikama: kartontisak, monotipija, kombinirane tehnike, kaligrafije kao rezultat rada na kolegiju Grafika i dizajn, studij Razredna nastava 5.god, pod mojim mentorstvom;
12-16. V. 2014. PULA, autorica dijela projekta unutar metodike likovne kulture sa studentima u sklopu ADRIFORT projekta 2ordl0I74100 IPA Adriatic cbc WP 4, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli organizira PRE-SCHOOL ,,ART & HERITAGE" ljetna škola "ADRIFORT ". U projekt su bili uključeni studenti predškolskog odgoja 3. godina studija;
7-12. IV. 2014. PULA, projektom „Energetski valovi u komunikaciji kukaca“, sudjelovalo se na „Festivalu znanosti“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, Predškolski odgoj 3. godina, kolegij Metodika likovne kulture 2;
16. VII. 2014. PAZIN, višegodišnji projekt „Upoznajmo našu baštinu“. Jedna od autorica projekta „Oltarne pale Giovannija Cornera“, nositelj projekta Muzej grada Pazina (organizatorica i autorica muzejska savjetnica, povjesničarka umjetnosti Marija Ivetić), u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Odjelom za odgojne i obrazovne znanosti, studijem Predškolski odgoj i Dječjim vrtićem Olge Ban Pazin. Izložba didaktičkog karaktera, u Muzeju grada Pazina.

Scenografije, postavi i stalni postavi izložaba:
- Autorica scenografije za cjelovečernji koncert klasične glazbe „Strauss gala“ orkestra iz Sankt Petersburga, održanog u Medulinu. Naručitelji i organizatori Turistička zajednica Medulin i Turistička zajednica županije istarske.
2003. JEŽENJ, likovno oblikovanje stalnog postava i grafičko oblikovanje popratnih deplijana, fotografije, za stalni postav izložbe «Biskup dr. Juraj Dobrila – Život i djelo» u Ježenju, autorice postava više kustosice povjesničarke umjetnosti Marije Ivetić.
2004. PULA, postav izložbe „Reggio children“ koja je gostovala u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Tijekom trajanja izložbe vodila radionicu sa sudionicima odgojiteljima, pedagozima, ravnateljima predškolskih ustanova iz cijele Hrvatske, na temu ostvarenog projekta Histrići u potrazi za blagom Istre, „Gradska vrata“;
26.IX.2008. POREČ, likovno oblikovanje za stalni postav nadopune proširene izložbe «Biskup dr. Juraj Dobrila – Istarska crkva jedna» u Poreču, u prostorima Porečko – pulske biskupije u Poreču, u suradnji s autoricom postava, višom kustosicom pov. umjetnosti Marijom Ivetić;
2011. MEDULIN, Galerija Blok 11, postav samostalne izložbe 85 crteža Renata Percana;
2013. MEDULIN, Hotel Park plaza Medulin, Medulin, oblikovanje prve izložbe na temu „55.godina osnivanja Turističkog društva Medulin“ i postav (skupa s povj.umj. Tinom Širec Džodan);
2013. MEDULIN, Galerija Blok 11, postav izložbe „55.godina osnivanja Turističkog društva Medulin“;
2013. MEDULIN, Galerija „3mc“, autorica oblikovanja i postava izložbe umjetnina Općine Medulin prilikom prvog otvaranja novouređene Galerije (skupa s umjetnicom Larom Ušić);
25.10.2013. MEDULIN, Galerija hotela Arcus, postav izložbe likovnih djela nastalih na 17. Međunarodnom likovnom simpoziju MEDULIN 2013, govor o djelima na otvorenju izložbe.