Spurwechsel (u autoričinim radovima je istraživano o procesima mišljenja i poimanja)

Silke Maier

Predavanje održano dana 13.9.2002. godine u 20 sati; Korištena tehnička ili druga pomagala ili sredstva: dijaprojektor Predavanje trajalo 20 min., nakon toga diskusija sa publikom

PREDAVANJA