Slikarstvo Mate Celestina Medovića

Igor Gustini

Predavanje održano dana 3.9.2001. godine u 21 sat Korištena tehnička ili druga pomagala ili sredstva: projektor Predavanje trajalo 20 min.

PREDAVANJA