Private galaxy

Annette Tesarek

Predavanje održano dana 12.9.2002. godine u 21 sat; Korištena tehnička ili druga pomagala ili sredstva: autorica, publika kao aktivni sudionik, fotograf Stefan Waibel, gumena životinja Predavanje/performance trajalo 40 min., nakon toga diskusija sa publikom

PREDAVANJA