"Palindrom i hibridno vrijeme"

Ivan Igor Šapić

Predavanje održano dana 11.9.2002. godine u 22 sata; Predavanje trajalo 20 min., nakon toga diskusija sa publikom

PREDAVANJA