Opus, www.swebart.hr/borkovsky

Eugen Vodopivec Borkovsky

Predavanje održano dana 15.9.2002. godine u 21 sat; Korištena tehnička ili druga pomagala ili sredstva: kompjutor, CD rom, web Predavanje trajalo 90 min., nakon toga diskusija sa publikom

Autor se publici predstavio vlastitim opusom, skulpturama od špage koje je izlagao na prestižnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu i onima koje su dio stalnog postava pojedinih institucija. a sada radi sa metalnim nitima/mrežama. Važne su grane, prirodna linija tijeka grane. U pripremi je prezentacija web stranica HDLUIstre u galeriji LUKA u Puli koje je izradio na svom kompjutoru. Tako će se informacije o istarskim umjetnicima i njihovom djelovanju ubuduće moći dobiti u svakom trenutku, u cijelom svijetu.

link: www.gallery-fonticus-groznjan.net

PREDAVANJA