Objects and Installation Artist

Uta Belina Waeger

Predavanje održano dana 28.8.2001. godine u 22 sata; Korištena tehnička ili druga pomagala ili sredstva: dijaprojektor Predavanje trajalo 50 min., nakon toga dvosatna diskusija sa publikom

Umjetnica je pokazala vlastite radove nastale za vrijeme dvogodišnjeg boravka u New Yorku a napravljeni su od nađenih objekata i predmeta, najčešće raznorazna oruđa i poljoprivredni manualni alat kao što su pile, vijci, viljuška, lopata, itd. Koristi se također prirodnim materijalima kao što su željezo, čaj, kava kao boja i tkivni sok. Works with found objects, mostly former agricultural tools like sawblades, screws, forks, shovels, etc. Natural materials like iron, tea, coffee as color and textural agents.

PREDAVANJA