Moje slikarstvo

Stefan Waibel

Predavanje održano dana 11.9.2002. godine u 21 sat; Korištena tehnička ili druga pomagala ili sredstva: dijaprojektor, audio glazba Predavanje trajalo 30 min., nakon toga diskusija sa publikom

PREDAVANJA