Industrijski dizajn u Finskoj danas

Pekka Harni

Predavanje održano dana 29.8.2001. godine u 21 sat Korištena tehnička ili druga pomagala ili sredstva: grafoskop, dijaprojektor, reprodukcije Predavanje trajalo 55 min., diskusija sa publikom

Pekka Harni, sveučilišni profesor u Helsinkiju predstavio se vrlo stručnim prikazom vlastitog rada u domeni industrijskog dizajna. Autorska izložba koja prikazuje, kroz tisuće sakupljenih oruđa i upotrebnih predmeta, kronološki preoblikovane i dorađene predmete iste namjene priređena je za posjetitelje helsinškog muzeja. Posebno oblikovana djela odnosno upotrebni predmeti kao što su raznobojne višekutne posude za jelo, plahte i jastučnice za krevete, anatomske stolice napravljene od modernih i u prostoru samopokretnih materijala su Harnijeva autorska djela primijenjene umjetnosti koja su dio široke ponude finske industrije i kao takva se i dalje proizvode i prodaju.

PREDAVANJA