Figurativno slikarstvo E. Semen

Ellen Semen

Predavanje održano dana 30.8.2001. godine u 21 sat; Korištena tehnička ili druga pomagala ili sredstva: originalne slikevećih formata Predavanje trajalo 20 min., nakon toga dvosatna diskusija sa publikom

Umjetnica je predstavila svoje originalne slike koje će po svršetku ove kolonije izložiti u Berlinu. Prikaze životinja, kao što su štakor i neke druge čovjeku obično nakazne pojave daje ljudske osobine, postavlja ih na dvije noge, karikaturalno čak nadrealistički oblikuje njihove glave i ekstremitete. Daje im snagu geste, mimike lica, kao da govore. Pozadinu ostavlja obojanu čistim hladnim bojama ili ju prekriva tonskim prijelazima iz tamnije u svjetliju boju. Svoje slike umjetnica metaforički objašnjava, dotičući se svih katastrofa današnjice čiji je uzrok pohlepni i neodgojeni čovjek, neobrazovani agresivac.

PREDAVANJA