Grafike

KAKO VUKA NAUČITI GLEDATI POKRETNE SLIKE ILI OKO NA FAŽANSKOJ RIVI

KAKO VUKA NAUČITI GLEDATI POKRETNE SLIKE ILI OKO NA FAŽANSKOJ RIVI

2014

Kompjuterska grafika (predložak se sastoji od kombinirane tehnike, slike, fotomontaže i crteža grafitom)

Idejna skica za urbanu intervenciju u kontekstu trajnog arhitektonskog rješenja na primjeru Fažane.

Grafike