Vladimira Pavić

Profesorica povijesti umjetnosti i muzejska savjetnica. Polje djelovanja: povijest umjetnosti. Uže polje djelovanja: kulturna povijest Međimurja, muzejska dokumentacija, ratne štete na muzejima i galerijama.  Ustanove: Muzejski dokumentacijski centar, Muzej Međimurja Čakovec, Samoborski muzej.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti i arheologiju. 

Velik dio vremena provodila je na terenu obilazeći ratom oštećene muzeje, prikupljajući podatke o ratnim štetama koji su rezultirali objavljivanjem MDC-ove publikacije Ratne štete na muzejima i galerijama u Hrvatskoj (Muzejski dokumentacijski centar, 1997.). Uz financijsku potporu Nacionalnog komiteta UNESCO-a 2001. godine nastavila je raditi na evaluaciji podataka o štetama na muzejskoj građi, napravila je stručnu analizu stradale građe i valorizaciju šteta za svaki muzej posebno (elektronska publikacija dostupna na web stranicama MDC-a 2001. godine). Kao članica Međudržavnog povjerenstva za povrat kulturnih dobara sudjelovala je u povratu otuđene građe iz Hrvatske tijekom Domovinskog rata. (Podatci o Vladimiri Pavić su citirani sa web stranica MDC-a 1. veljače 2016.).

 

OSTALI AUTORI