Roberta Benčić

tel:00385 (0)52 521797
mob:098 7881510

Rođena 1965. godine u Puli. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu 1988. godine, smjer kiparstvo. Pedagoškim radom bavi se od 1989. godine. Bavi se slikarstvom, ilustracijama i skulpturom (sakralni motivi).

Voditelj je likovne radionice mladih Pitura u Fažani. Pri Županijskom sudu u Puli postaje 1996. god. stalni sudski vještak za likovnu umjetnost. Od 1997. godine član je HDLU-a Istre. Organizatorica je likovne manifestacije ex tempore u Fažani. Skupno je izlagala više puta u Rovinju, Puli, Pazinu, Rijeci. Stalni je izlagač švedske galerije Portima.

OSTALI AUTORI