Irena Brunec Tebi


mob:00386 41 357713
e-mail:irenab@artlover.com

Rođena je 1964. godine u Murskoj Soboti. Diplomirala je u klasi za kiparstvo kod prof. Slavka Tihca na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani. Kasnije na istoj akademiji upisuje slikarstvo. Od godine 1992-99. je tri puta bila na studijskim putovanjima u Parizu, te jednom devetomjesečnom boravku u Berkeleyu u Kaliforniji. Samostalno je izlagala u galerijama Feniks, Krka, Ars, Latobia, Francunskom kulturnom centru Charles Nodier u Ljubljani, Prešernovoj kući u Kranju, istoimenoj galeriji u Murskoj Soboti, galeriji Radenska u Radencima, Budimpešti, Mariboru, galeriji Le Lys u Parizu, Istituto di Cultura Germanica, galeriji d` Arte Láriete u Bolonji.

Sudjelovala je na više od 40 grupnih izložbi u Sloveniji i u inozemstvu kao i na mnogim likovnim kolonijama (Izlake, Iwano project,…). Za svoj je rad dobila više priznanja i nagrada. Skulpture joj se nalaze u mnogim javnim prostorima i krase mnoge eksterijere.

OSTALI AUTORI