Inge Von Reusner

Rođena je 1928. Godine u Innsbrucku. Od godine 1945 do 1948. Pohađala je Kunstgewerbeschule i Innsbrucku, odjel restauracije. Godine 1951. Upisuje Visoku školu za likovnu umjetnost kod prof. Crodela u Muenchenu gdje 1955. Godine stječe diplomu. Nekoliko puta sudjeluje na Ljetnoj akademiji Salzburg koju su vodili Oskar Kokoschka, Cauniaris, Baschanga, Radil. Godine 1957. Seli se u Njemačku a od godine 1975. Predaje likovnu umjetnost na Višoj stručnoj školi i Visokoj školi te se dvadeset godina kasnije vraća u Tirol.

Samostalno je izlagala u Tiroler Kunstpavillonu, Regensburg Sigismundkapelle, Dvorcu Woerth u Woerth na Dunavu, Washingtonu, Nittenanu, Innsbrucku. Dobila je stipendiju grada Regensburga za putovanje i rad u Virginiji. Sudjelovala je na stručnom simpoziju u Tichyju u Poljskoj, tri puta u Meranu u Južnom Tirolu. Godine 2000. Dobila je stipendiju pokrajine Tirol za stručno putovanje u Rim. Do sada je za svoj rad dobila nekoliko nagrada. Oblikovala je i realizirala projekt Dječjeg vrtića sveučilišta.

OSTALI AUTORI