Eros Čakić

tel:00385 (0)52 386 461
mob:098 452 030

Rođen je 1960. g. u Puli. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji diplomirao je kiparstvo u klasi prof. Gianfranca Tramontina. Uz umjetnički rad / slikarstvo, kiparstvo, grafika i scenografija/ bavi se pedagoškim radom. Član HDLU Istre od 1987. godine. Skupno izlagao preko trideset puta: na godišnjim izložbama HDLU Istre, u Zagrebu, Puli, Grisiji Rovinju, Ars Histriae, u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj te Austriji (izložba Čarobna Istra u više zemalja Europe).

Samostalno izlagao više puta u Puli, Veneciji, Rovinju, Labinu, Rijeci… Više godina za redom sudjelovao na Kiparskoj koloniji u Vinkuranu, na Svjetskom kiparskom simpoziju u snijegu u Kanadi 1999. godine, te na Biennale internationale dell`arte contemporanea, Firenca 2001., Grand prix, Lion. Za svoj umjetnički rad dobio jednu nagradu, te više priznanja za svoj kiparski rad.

OSTALI AUTORI