Anne Katrin Altwein

Rođena 1960. godine u Hohenstein-Ernstthalu (D). Studirala je na Visokoj školi za industrijsko oblikovanje u Halleu. Nakon diplome radi pet godina kao dizajnerica i grafičarka u industriji. Samostalna je umjetnica. Živi i radi u Weimaru. Objekti i kipovi joj se nalaze u mnogim javnim prostorima (Rezidencija-dvorac u Weimaru, Ursulinenkloster u Erfurtu, Narodno kazalište u Weimaru, Schillerhaus Weimar, Dvorac i park Altzella).

Do sada je izlagala na mnogim samostalnim i grupnim izložbama (Errfurt, Erfurtski državni dan, Muzej zvona u Apoldi, Kunstfest 96 u Weimaru, Maxen/Sachsen, Gradski muzej u Pirni, St. Jakobi Sangerhausen u Dresdenu, Leipzig, Dvorac Kromsdorf u Berlinu, Altzella, Njemačko narodno kazalište u Weimaru, Centre Culturel J. Tati Amiens (F), Palača Ujedinjenih naroda u Genfu, radno je boravila u Fornaceu (I)

OSTALI AUTORI